گی گروهی از ترس آبرو

0 views
0%

سلام این اولین داستان گی هست که دارم مینویسم پس فوش ندیداسم من عرفانه ۱۷ سالمه و خیلی خوشکلم به صورتی ک وقت زنگ ورزش ک میخوام لباسمو عوض کنم کل مدرسه شق میکنن روم سفید و تپل کونم به قدری بزرگه ک خودم بعضی وقتا خجالت میکشم بریم سراغ داستان مدت ها گذشته بود ک من بچه کونی شده بودم و فقط به علی میدادم علی پسری تقریبا سیاه بود با کیر ۱۷ سانتی و کلفت یه جوری بود ک همیشه دلم میخواست بهش بدم ما همیشه هر وقت ک مکان جور میشد میرفتیم گی میکردیم ولی بعد از یه مدتی فهمیدم ک علی از پایان کردن هام فیلم گرفته از اون به بعد دیگه بهش ندادمچون ناراحت شده بودم ولی علی بعد یه مدت منو تهدید کرد که فیلمامو پخش میکنه منم از ترس آبروم گفتم حاظرم بهش دوباره بدم ولی علی گفت ن اینبار باید به دوستاش هم بدم منم که نمیخواستم بقیه بفهمن من بچه کونی ام اول امتناع کردم ولی بعدش از روی اجبار رفتم اولش فکر میکردم دوستاش همسن خودمونن تا اینکه رفتم مکانش وقتی رسیدم به مکانش برق از سرم پرید دو تا مرد بدن ساز گنده تو خونه دست به کیر وایستاده بودن پشمام ریخت خواستم فرار کنم که علی در رو بست و کلیدشو بر داشت بعدش منو هل داد سمت اون دو تا مرد اسم یکیشون محمد بود و اون یکی رضا کیرشون خیلی بزرگ تر از علی بود من همیشه زیر کیر علی به گریه زاری میفتادم حالا اینا رو چیکار کنم ؟؟؟؟ اولش محمد سر منو گرفت و به زور کیرش کلفتشو تا ته کرد تو دهنم داشتم بالا می اوردم ک نا گهان رضا گفت منم کونشو میکنم و رفت پشتم . به زور منو به حالت داگی برد و کیر ۲۲ سانتیش رو گذاشت دم کونم اونجا بود ک فهمیدم قراره به گا برم چون فقط تف زد و علی هم گفت چنان گشادش کنید ک میخوام دوتا کیر بره تو کونش منم فقط داشتم التماس میکردم علی تو رو خدا لااقل فقط یه نفری بکنید که گفت ن رضا کیرشو اروم اروم کرد تو کونم خیلی درد داشت ولی نخوام دروغ بگم لذت هم داشتم رضا دیگه کیرشو تا دسته کرده بود تو و محمد هم داشت تلمبه میزد تو دهنم ک علی اومد و کیرشو انداخت تو دستم داشتم همزمان به سه نفر حال میدادم که رضا جاشو با علی عوض کرد و محمد هم رفت جای علی حالا داشتم کیر رضا رو میخوردم به علی میدادم و کیر محمد رو می مالیدم همینجوری بود و اونا جاشون رو عوض میکردن و من دیگه فقط غرق در لذت بودم که یهویی حس کردم درد بدی دارم نگو علی همزمان با رضا کیرشو کرده تو کونم منم فقط جیغ زدم که علی سیلی زد تو صورتم گفت خفه شو همسایه ها فهمیدن منم فقط گریه زاری می کردم که بعد از ۱۰ دقیقه علی ارضا شد و کنار رفت حالا فقط رضا و محمد مونده بودن محمد دیگه تلمبه هاش اونقد محکم شده بود ک فهمیدم نزدیکه که آبش بیاد وقتی آبش اومد تو کونم خالی کرد خیلی میسوخت که رضا گفت ای خاک تو سرتون مرتیکه های زود انزال و رفت پشتم و شروع کرد به تلمبه زدن دیگه زمان از دستم در رفت و فقط دعا میکردم ک تموم شه وقتی اب رضا داشت میومد گفت هوی بچه کونی بلند شو برام ساک بزن منم گفتم باشه تا اومدم شروع کنم به ساک زدن سرمو گرفت و کیرشو تا ته کرد تو حلقم و ابشو خالی کرد نزاشت ک تف کنم آبشو مجبورم کرد تا تهشو بخورم منم خوردم دیگه از درد نمیتونستم تکون بخورم که علی گفت بچه کونی پاشو وسایلتو جمع کن بزن به چاک ک من گفتم پس فیلما چی ؟؟؟ علی گفت وقتی ده دفعه دیگه اینجوری دادی پاک میکنم و منو با اون دردم از خونه انداخت بیرون نوشته عرفان

Date: February 4, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *