یه اشتباه خوب

410
Share
Copy the link

عاشقشم بودمدیوونش بودمهمه دنیام بودکی فکرشو میکرد عشق زندگیمو وسط بازی تو اتوبوس دانشگاه پیدا کنم.بالاخره بعد کلی تلاش بهش رسیدم.دنیا تو مشتم بود .کسی ک فکر میکردم واقعا منو بخاطر خودم میخواد . شایدم همینطور بود ولی ب مرور زمان عوض شد.بعد شیش ماه اشنایی بالاخره منو تو خونشون دعوت کرد. شروع کردیم گفتن از روزایی ک تلاش میکردیم علاقمونو بهم بگیم ولی جفتمون یه عنصری داشتیم ب نام غرور ک باعث میشد نتونیم پا جلو بزاریم.کم کم حرفامون جاشو ب آغوشمون دادبقل ها ، نوازش ها …غرق در بوسه بودیم ک خواستم لباسشو در بیارم ….ولی ترس و تو چشماش دیدم.دوست نداشتم ببینم ک از من ترسیده نمیخواستم از اعتمادش سو استفاده کنم.شیش ماه گذشت رابطمون نزدیک و نزدیک تر روز ب روز وابسته تر .دیگه لخت تو آغوش هم غوطه ور بودیم و از وجود هم لذت میبردیم اما هنوز دروازه های بهشت ب روم باز نبود .دلم نمیخواست کاری کنم ک عشقم ناراحت شه.از همه چی مهم تر برام تو دنیا بود.بهش گفته بودم تا خودت ازم نخوای دختر بودنتو ازت نمیگیرم.کار ما شده اورال سکس و ارضای هم .تا سال دوم رابطمون روز تولدش …روزی ک فکر میکردم هیچ روزی برام لذت بخش تر از اون روز نباشه ب بدترین کابوس من تبدیل شد.عشقم بدون اینکه به من بگه نامزد کرد و داشت میرفت آلمانکسی ک قسم خورده بود تو اخرین ثانیه عمرش باهام باشهکسی ک میگفت یدیقه نباشی من میمیرم.رفت اما با رفتنش قلب منن بردموند یه ادم بی روح …کجایی …کجایی نا رفیقحداقل بیا روزگارمو ببینبیا ببین دوریت چیکارم کردهمنی ک به عشق خوشحال کردن تو کار میکردم ک هر چی بخوای بخرمچی برات کم گذاشتم ک رفتی؟پوله یارو؟پول برات عشق اورد؟خوشبختی ؟خیلی دوست دارم بدونم منم خوبمیه بالکنیه چایی یه سیگارو فکر ب گذشتهدلخورم از دنیا ک چرا باید همه چی مادی باشهچرا باید عشقا کاغذی یا آهنی باشه ؟ کاش میشد هیچوقت سوار اون اتوبوس نمیشدمکاش نبودم ک نابود نمیشدمزندگیم شده پر از ای کاش و حسرت گذشتهامیدوارم هر جا هستی خوشبخت باشی عشقم #Kدوستان من تازه عضو این سایت شدم اولین داستان هم داستان زندگیه تلخ خودم بودیه حرفی هم با دخترا دارمبا پسرا رو راست باشید کسی ک همه چیشو برا شما میزاره لیاقتش این نیستپول خوشبختی نمیاره …نوشته DARK_ASSASSIN

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *