یه حال خوب

0 views
0%

با سلام خدمت دوستان یه دو سه تعطیلات خورده بودن پشت سرهم .خونه یکی از بچه ها بودیم دور هم پلی استیشن براه بود مادرشم خوب از ما پذیرایی می کرد دور هم بودیم داشتیم وقت می گذروندیم که مامانش رفت وحید سریع رفت یه سی دی سوپر گذاشت کل سی دی خش داشت هم یه جورایی تو کف بودیم که به ذهنم رسید برم از یکی از بچه ها که داشت بگیرم خوشون زیاد دور نبود با دوچرخه یه ربع به بچه گفتم منتظر باشید تا بیام.از خونه زدم بیرون تا خونه رفیقم نمی دونم چطوری پا زدم که مثل باد رسیدم حامد از همکلاسی های مدرسه بود کلا تو اینجور کارا بود همیشه از کاراش و فیلماش برام تعریف می کرد زنگ زدم خودش آیفون جواب داد گفتم منم گفت بیا بالا کسی نیست در باز شد رفتم تو گفت از اینورا گفتم با بچه ها جمع شدیم کف فیلم سوپریم گفت خوب چرا دانلود نکردین گفتم خونه سعید اینا اینترنت نداره خوب حالا چی می خوای در حین این جمله رفت پشت کامپیوترش نشست گفتم سوپر باشه دیگه کم سن سال باشه که چه بهتر رفت داخل یه سایت یه چندتا نمونه نشون داد یکی اکی کردیم شروع کرد به دانلود کردن درحین دانلود گفت اینم خودموم الان می بینیم یه فیلم گی بود یه زره از فیلمو که دیدیم حس کردم یه نگاهی سمت کیرمه بی خیالی طی کردم وسطهای فیلم بودیم که دست حامد رو کیرم حس کردم شروع کرد به بازی کردن شل کردم و حرفی نزدم بادست خودش دستمو گذاشت رو کیرش دست خودشم از تو شلوار کرد تو شرتم منم همین کارو براش کرد کیرش خیلی درشت بود تو همین حین یه لب احساسی ازم گرفت گفت یه حالی بکنیم منم با چشمام بهش اکی دادم شلوارش درآورد منم درآوردم شونه هامو با دستاش به سمت پایین فشار داد نشستم با نوازش کردن سرم به من فهموند باید بخورم نمی دونم چطوری مخمو زده بود که هر کاری می خواست می کردم شروع کردم به خوردن براش یه دو دقیقه ای که گذشت منو بلند کرد گفت دستاتو بزار رومیز منم همین کارو براش کردم شهوت داشت منو می کشت کمرم خیلی خم کرد با تف سوراخمو خیس کرد و به ترتیب انگشتاش جا کرد ۲تا انگشتش قشنگ تو سوراخم حس می کردم با دساش پشت کمرم می مالید و انگشت کرد خیلی حرفه ای بود که کله کیرشو جا کرد یه چند لحظه وایساد خارش کل سوراخمو گرفته بود هی کونمو براش می چرخوندم وان پشتمو میمالید شهوت داشت منو جر می داد که دیدم نصف کیرش فرستاد تو یه کم آروم شدم و شروع شد با تلمبه جلو وعقب حامد بعد از دو سه تا تلمبه کلشو جا کرد یه حالی بود که تو عمرم نکرده بودم اینقدر قشنگ می کرد که اسم حرفه ای برازندش بود یه ۵ مین که گذشت آبم اومد ولی اون همچنان می کرد منو خوابوند رو زمین یه بالش زیر شکمم گذاشت قمبلی کونم که زد بالا بی درنگ جا کرد نفسم تند تند میزد تلمبه های حامدم تندتر شده بودن که پشت کمرم داغی شدیدی حس کردم آب پشت کمرم خالی کرد یه چند دقیقه ای همون جوری با لپ های کونم بازی کرد بعد با شرت خودش آب از پشتم پاک کرد گفتم تمومه گفت آره عزیزم چطور بود برگشتم گفتم بد نبود قبلا دو سه بار بهم مالیده بودی تو مدرسه ولی اینجوری نه گفت تو مدرسه خیلی تو کفت هستن همون سعیدم که فیلم براش می بری همیشه از طور کردن تو می گه شوکه شدم گفتم جدی گفت آره فیلم گرفتم رفتم در خونه سعید اینا دادم بهشون و گفتم مشکلی برام پیش اومده باید برم پیچودمشون ودوباره برگشتم پیش حامد زنگ خونه رو زدم در وا کرد گفت چی شده نرفتی فیلم ببینی گفتم چرا اما اومدم با تو ب بینم تو اون دوسه روز تعطیلی هفت هشت بار بهش دادم بعد تعطیلاتم هر وقت فرصت می شد یه حالی اساسی می کردیمنوشته میثم

Date: August 4, 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *