یه سکس مهیج و رومانتیک

0 views
0%

سلام اسم من وحید هست. خاطره قبلی در مورد دو تا دوقلو ناهمسان بود. که شما کاربران عزیز لطف کردین و با فحشاتون مارو حمایت کردین. خوب بگذریم. بعد از اون ماجرا ها و کردن آرش و مهیار. وبعد از اینکه اونا هم بزگ شدن و اومدن تو مدرسه ما. هر روز با همکلاسیاشون سر به سرم میذاشتن. منم هیچی نمیگفتم. یکی از دوستاشون اسمش کیارش بود. اون بیشتر از بقیه اذیتم میکرد. مثلا کاج میزد در میرفت. فحش ناموسی میداد. البته میگرفتم میزدم تو سرش ولش میکردم. کیارش لاغر بود و کونش بزرگ نبود. ولی پوستش سفید بود. و کونش به گفته مهیار. نرم بود چون تو کلاسشون همو انگشت میکردن. خلاصه من بعد از چند وقت هوس کیارشو میکردم. دلم کیارشو میخاست. برا همین من هی اذیتش میکردم تا بیشتر باهم صمیمی شیم. و این کار منم نتیجه داد و اون بیشتر زنگ تفریحا با من بود. دیگه اونقدر با هم صمیمی شدیم که دیگه بیرون از مدرسه هم بعضی وقتا دور میزدیم. وتا جایی پیشرفتم که دیگه خونه های همدیگه میرفتیم با اینکه همسن نبودیم. میرفتم تو اتاق بهش تو درسا کمک میکرد. خلاصه نمیدونست من صبورم. اونقدر صبر میکنم تا به هدفم برسم. یه روز که رفتم خونشون مامانش نبود و باباش خواب بود. کیارش تک فرزند بود. ولی سوسول نبود. خلاصه رفتم اتاقش اول معمولی بود. بعد از ده دیقه دیدم دستشو گذاشت رو کیرم. منم گفتم نه پدر بد نیستی خوبی. خندید. منم کارشو تکرار کردم. دیدم خوشش میاد رفتم دم در اتاق دیدم باباش هنوز خوابه. بعد اومدم تو درو بستمو قفل کردم. هنوز میخندید. رفتم کونشو انگشت میکردم. درسته صبورم ولی وقتی دیدم خودش میخاد رفتم تو کارش. گفتم بیا شلوارامونو دریاریم همو انگشت کنیم. گفت در کمال تعجب گفت باشه. در اورد وای چقدر سفید بود. کونش بزرگ نبود اما نرم بود. خلاصه منم در اوردم شلوارمو. وقتی منو دید گفت جون عجب چیز سفیدی هستی. گفتم خودت چی. گفت تو گوشتی. گفتم پس بیا بکن. اومد کونمو میمالید. بعد از ده دیقه گفتم حالا که اینقدر مالیدی کیرتو در بیار ببینم. درش اورد تقریبا اندازه من بود ولی مال من کلفت تر بود. گفتم جدی میخای منو بکنی؟ گفت اره. اون لحظه حس شرم کردم. دو سال ازم کوچیک تر بود میخاست منو بکنه. حتی صداش بم (دورگه) نشده بود.با خودم گفتم ولش کن بیخیال میشه.گفتم بیا بکن. گفت زود لخت کن. در اوردم اومد گفت جووون چه بچه کونی داری. اومد گفت خم کن. کردم تف کرد به کیرش. دبدم واقعا میخاد منو بکنه با خنده گفتم نهههه گفت باید بدی همونجوری که مهیارو کردی منم میکنمت گفتم تو از کجا میدونی گفت خودش بهم گفت. گفتم اگه بعدش بهم ندی کمرتو میشکنم. گقت باشه. اومد دوباره تف کرد بعد محکم زد که بره تو کونم نرفت. و کیرش دولا شد و مثل سگ ناله میکرد منم مثل سگ میخندیدم. بعد اومد انگشتشو کرد تو دردم نیومد زیاد بعد£ از یکم عقب جلو کردن. گفت حالا میکنم. تف کرد و محکم کرد تو. مو ناله بلندی کردمو گفتم اخ تخم جن تخم حروم دردم اومد. بعد از فک کنم یه دقه تمبه زدن حس کردم داغ شد کونم و درد میکرد. وگفتم نوبت منه گفت نه گفتم پس کمرتو میشکنم. گفت باشا بیا. منم رفتم رو حالت سگی نشوندمش و تف زدم. و کیرمو آروم کردم تو. سرش که رفت تو. دیگه مثل سگ میکردمش با خودم گفتم عجب کون داغی داره هی میکردم تو میاوردم بیرون. خیلی حال میداد اونم با اون صداش ناله میکرد منو دیوونه میکرد. هی میگفت تورو خدا بکش بیرون خیلی درد داره. داشت کمکم گریه زاری میکرد گفتم تحمل کن الان آبم میاد بعد سریع کیرمو در آوردم ابمو ریختم رو کمرش. و یه سیلی هم زدم به کونش. بعدش دیدم سوراخش یکم باز مونده. گفتم حال داد؟ گفت آخرش خیلی ولی اول خیلی درد داشت. بعد گفت تو چی منم گفتم آب تو خیلی زود اومد من فقط درد کشیدم. بعد از اون من نمیدونم یه حسی بهش داشتم. از اون به بعد یا اون منو میکنه یا من اونو. نوشته وحید

Date: January 29, 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *