یک ماجرای گی

0 views
0%

سلام من سینا ،۲۶ سال دارم دانشجو هستم و شغلم قالب سازی گی هستم و کون دادن رو بیشتر دوست دارم این ماجرا که میخوام تعریف کنم بر میگرده به ۳ سال پیش برای اینکه گواهینامه بگیرم رفتم به یه اموزشگاه تو محلمون ثبت نام کردم همون جلسه اول با یه پسر خوش تیپ و خوش هیکل اشنا شدم به اسم ماهان که یه سال از من کوچیکتر بود ( البته اینو بگم من به خودم خیلی میرسم باشگاه میرم هیچ خلافی هم نمیکنم صورت سفید با لبای سرخ و کون خوش فرم که با لباس خواصی به رخ همه میکشمش)‏‎جلسه بعدی که همدیگه رو دیدیم حسابی گرم گرفتیم من پرسیدم خونتون کجاست ماهان هم ادرس داد دو سه تا کوچه پشت ما میشستن منم گفتم پدر بچه محل رسیدیم سر کوچه ما من هم خونه رو نشونش دادم برای فردا قرار گذاشتیم و خدا حافظی کردیم. من که رسیدم خونه دیدم مادرم با دوستاش نشستن سلام کردم و رفتم تو اطاقم کامپیوتر رو روشن کردم یه فیلم گی معرکه داشتم شروع کردم نگاه کردن فیلم یه کم که حشری شده بودم با کونم ور میرفتم که یه هو مادر صدام زد گفتم بله گفت ما داریم میریم بیرون منم گفتم به سلامت داشتم به ماهان فکر میکردم تو خیالم نشسته بود کنار تختم و داشتم براش ساک میزدم یه کیر خوش تراش براش تصور میکردم که افتاده رو من خلاصه کنم دو هفته ای از اشناشدنمون گذشته بود یه روز حرف از دوست دختر پیش اومد که من گفتم دادن لذتش بیشتره منکه دوست دارم دختر باشم ماهان گفت من کون کردن خیلی دوست دارم با شنیدن این حرف گل از گلم شکفت منتظر فرصت مناسب که پیش اومد پدر و مادرم رفتن دماوند تنگ غروبی پدرم زنگ زد که ما شب نمیایم از خوشحالی جیغ کشیدم زنگ زدم به ماهان گفتم جریان چیه و گفتم کاراشو انجام بده که شب بیاد پیش من اونم قبول کرد تلفن قطع که کردم رفتم حموم با اینکه همیشه مرتبم ولی بدنم رو یه اپلاسیون تمیز کشیدم مو هام رو خیلی خوشگل درست کردم شورت لامبادا پوشیدم و یه شلوار استرج تنگ و کوتاه پوشیدم کونم با ادم حرف میزد مثل داه رفتن زنها تو فیلم سوپر تو اینه از دیدن خودم کیرم راست شد زنگ در خورد در باز کردم ماهان اومد تو خونه با دیدن من تعجب کرده بود نشست رو مبل رفتم لوازم پزیرای اوردم یه کم که گذشت ماهان گفت سینا بدن قشنگی داری از پشت هر کی ببینتت محال فکر کن که مردی منم گفتم از جلو که شبیه دختر نشدیم از پشت خودمو شکل دخترا کردم بعد بلند شدم یه کم قر دادم وگفتم چطوره ماهان خوب بچه کونی دارم جواب داد عالیه بیست که من اضافه کردم تو هم کون کن که جواب داد نه پدر . رفتم یه فیلم سوپر گذاشتم اومدم کنار ماهان تا یواش یواش برسونمش که منو بکنه ۲۰ دقیقه از فیلم گذشته بود که دستم یواش روی روناش سر دادم و بردم سمت کیرش شق شق بود گرفتم تو مشتم حرفی نزد زیپ شلوارشو دادم پائین وای همون چیزی دلم میخواست بزرگ و کلفت ناخواسته دودستی گرفتم و گفتم جان این کیر خوردن داره سرم بردم رو پاش و کیرشو بوس کردم چشماش گرد شده بود که گفتم تو با کون حال میکنی منم عاشق کیر و شروع کردم ساک زدن بعد دستامو گرفت بلندم کرد و شروع کرد به لب گرفتن و لیس زدن و گفت یه حالی کنیم اساسی اول ماهان منو لخت کرد چشمش خورد به تن لختم و گفت پدر لامصب چی تو بعد من لباساشو در اوردم و شروع کردم به ساک زدن کیرشو کامل میکردم تو حلقم خایه هاشو لیس میزدم ماهان لذت میبرد و میگفت تا حالا این طوری براش ساک نزدن ۷ ۸ دقیقه گذشت که ماهان گفت نخورش الان ابم میاد منم گفتم نگو کمتر از یکی دو ساعت منو سیر نمکنه بعد رفتم اسپری اوردم زدم به کیرش و گفتم ماهان جون تا صبح باید بکنی دوباره شروع کردیم رو کاناپه سر و ته خوابیدم به ماهان گفتم بیا این کیر کلفتتو بکن تو حلقم خیلی حال میداد بعدش بلند شدم گفتم ماهان بکنش تو که دیگه تحمل ندارم به حالت سگی رو زمین نشستم ماهان کیرشو در کونم میمالید گفتم بکن دیگه ماهان کله کیرشو اروم فشار داد وای … کلش قل خورد تو یه چندتا عقب جلو کرد و من نصف کیرش رو تو کونم حس میکردم شروع کرد تلمبه زدن پایان کیر کلفتش تو کونم بود من ناله میکردم زیباترین درد دنیا رو دوست داشتم اخ و اوخ میکردم که ماهان وایستاد گفتم چی شد ماهان جواب داد اخه دردت میاد گفتم بخاطر همین درد زیر تو خوابیدم تند تند تلمبه بزن بعد برگشتی بغلم کرد و همینجوری که تلمبه میزد لبامو میخورد دوباره عوض کردی ماهان به پشت خوابید و من نشستم روکیرش وقتی میرفتم پائین تا ته کیرشو جا میکردم یک ساعتی گذشت ماهان گفت این چی بود زدی به کیرم خسته شدم منم گفتم باید تا صبح منو بکنی جرم بده بعد بلندشدم شروع کردم ساک زدن یه کم نفس بگیریم ماهان گفت تو حلقت میکردم خیلی حال داد میشه یه کم دیگه بکنم گفتم بلندشو جلو وایستا بعد خودم نشستم جلوش گفتم پشت سرم بگیر کیرتو فشار بده تو حلقم از این کار خوشش اومده بود گفت دستاتو بزار رو دیوار سرپا بکنم چند دقیقه بعد دمر خوابیدم و ماهان حسابی کرد تقریبا یک ساعت ۴۰ دقیقه کیر ماهان تو کونم بود رو شکم خوابیدم ماهان وحشیانه تلمبه میزد گفتم ماهان حواست باشه ابت اومد تو کونم خالی نکنی بیار رو صورتم ماهان هم گفت ببینم اصلا میاد کیرشو در میاورد بعد یه هو با سرعت تا ته جا میکرد افتاده بود روم با سرعت تلمبه میزد دیگه داشت ابش میومد من خودمو اماده کردم تا کیرشو کشید بیرون من برگشتم اب کیرش ریخت تو دهنم منم با ولع خوردم کیر ماهان لیس میزدم نمیتونست تحمل کنه و سرم رو میداد عقب بعد رفتیم یه دوش گرفتیم و تا ساعت ۸ صبح که ماهان رفت کیرش رو بغلم گرفته بودم الان هم وقتی هوس کون منو میکنه زنگ میزنه منم عاشق کیرشم قطر کیرش 6سانت و قدشم 24 سانت من از این کیر ها کم ندیدم ولی بودن یکیش در کنارم که هر وقت بخوای هست عالیهنوشته سینا

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *