۵ تا آخوند دیگه مونده تا برم بهشت

0 views
0%

حتما شنیدید که هرکسی که بتونه کون 7 تا آخوند درمالی کنه میره بهشت .من تا اینجای کار 2 تا از این 7 خان رو گذروندم .اولی رو چندین سال پیش سال چهارم دبیرستان بودم و داشتم از به قول خودمون مدرسه به خونه برمیگشتم اتفاق افتاد . من که بزنم به تخته آدم قد بلندو هیکلی هستم حتی از زمان نوجوانی جای شما خالی تا این سن که رسیدم به تعداد موهای روی سرم کون کردم و از هیچ کون دل پسندی که نظرم رو جلب کرده باشه نگذشتم . اون روز اتوبوس خیلی شلوغ بود و مردم با فشار خیلی زیاد و به زور سورا شدن از شانس خوب من یک آخوند هیکل درشت امامه سفید افتاد جلوی من در سرپا بودم و در قسمت وسطی اتوبوس به پنجره تکیه داده بودم اون آخوند محترم هم که تا چشمش به من افتاد خودش رو کشید جلوی بنده و پشت مبارک و محترمش رو کرد به بنده هیمن طور که مردم فشار می آوردن آخوند محترم هم کون مبارکش رو به من بیشتر می چسباند . اولش از خجالت سرخ شدم ولی یک کمی که اتوبوس حرکت کرد و تکان تکان خورد دیدم پدر احمق بامیل خودش داره کون مبارکش رو تقدیم به کیرت میکنه چرا استفاده نمی کنی راستش شندیه بودم که اکثر آخوند ها بچه کونی هستند ولی خودم ندیده بودم . جای کیر همه شما خالی حاج آقا توی اون فشار و شلوغی کون مبارک رو بلند می کرد و روی کیر راست شده من میزاشت و مثل سرسره سورای سر می خورد پایئین . طاقت نیاوردم زیپ شلوارم رو باز کردم و کیر مبارکم رو توی کونش فرو کردم . بی شرف انگار چیزی تنش نبود و اون لباسش از دستمال کاغذی هم نازکتر بود . تا متوجه کیر گرم من شد دستش رو یواش آورد پشت و با کیرم بازی کرد . سر شما رو درد نیاورم . ایستگاهی که پیاده شد با لبخند ازم خداحافظی کرد و پیاده شد . من هم یواشکی پشت سرش پیاده شدم تا این که متوجه شدم یک دفتر ثبت اذواج و طلاق داره .بعد ها هم بهش سرزدم از دیدن من خیلی خوشحال میشد . ولی جلوی کارمنداش حفظ ظاهر میکرد . نمی دونم تا امروز چند بار کردمش .بهر حال این اولین آخوند بود ماجرای دومی رو اگه دوست داشتید نظر بدید حتما برای شما تعریف میکنم .شهوانی باشید .نوشته بچه گرگ

Date: November 25, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *